Autoři : Ladislav Kyška
            Ladislav Sýkora
Snažíme se o zlepšení stránek o SDH Nýrsko.
Doufáme, že Vám budou tyto stránky vyhovovat :-)

Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Ni ku zisku, ni ku slávě, toliko ku pomoci bližnímu svému.

 

Akce mladých hasičů

Výroční valná hromada
 
 
Dne 17.1 2014 se konala Výroční valná hromada (dále VVH). Tento rok si mladí hasiči připravili pohádku o Devíti princeznách.

 Jako vždy, hned po odsouhlasení programu VVH, přišli mladí hasiči na řadu jako první. Pohádka se všem velice líbila.

Po skončení pohádky dostali mladí hasiči občerstvení, přičemž VVH pokračovala dále dle programu. Velké poděkování patří vedoucímu Vítkovi Marků za nacvičování pohádky s mladými hasiči.
Vánoce 2013
 
 
 Dne 19.12. 2013 se konal poslední kroužek v tomto roce a jelikož bylo před Vánoci, byl tento kroužek ve vánočním duchu. Jak bývá zvykem, každý si přinesl svůj oblíbený čaj a trochu cukroví, aby mohli ostatní ochutnat. V klubovně stál stromeček i s ozdobami.

 Všichni popíjeli čaj, pojídali cukroví a sdělovali své vytoužené dárky, které by rádi viděli pod stromečkem.
 Jak se říká, všechno dobrý jednou končí, tak i tento vánoční kroužek se dočkal konce příchodem rodičů.

Výroční valná hromada

 

Dne 18.1 2013 se konala Výroční valná hromada. Pro tento rok si mladí hasiči přichystali pohádku o Otesánkovi.

 Jak už bývá zvykem, první na řadu přišli právě mladí hasiči s jejich pohádkou.. Pohádka byla oceněna velikým potleskem, který vyčaroval dětem na tváře úsměv.

 Poté následovalo občerstvení a čekání na příchod rodičů, aby mohli jít domů.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucím mládeže, že s dětmi nacvičili tuto pohádku. 

Vánoce 2012

 Dne 20.12. 2012 se konal kroužek mladých hasičů s nádechem Vánoc. Každý si přinesl svůj oblíbený čaj, hrneček a trochu cukroví na ochutnání.

 Když přišli do klubovny, čekal na ně vánoční stromeček. Jakmile se všichni sešli, dala se vařit voda na čaj a cukroví se dalo na společný tác, aby každý mohl ochutnat cukroví toho druhého. Ve vzduchu byla cítit vánoční atmosféra, proto nechybělo zpívání koled a dokonce mladí hasiči dostali i dárek. Po pomalém rozbalení dárku, mohli všichni spatřit co dostali. Nebylo to nic jiného než-li nové hadicové nosiče, se kterýma se bude běhat samo.

 Běžný kroužek trvá dvě hodiny, jenomže ochutnávání cukroví, pití čaje, zpívání koled a rozbalování dárku zabere více času, tudíž byl kroužek prodloužen o hodinu.

 Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucím za přípravu tohoto vánočního kroužku, dětem se velice líbil.

Exkurze Neukirchen

 Dne 26.10.2012 naši mladí hasiči navštívili naše německé kolegy v Neukirchenu.

 Po vyfocení před vchodovými dveřmi se přesunuli do garáží, kde jim ukázali požární automobily a jejich vybavení. Po prohlídce se přesunuli ven, kde byla připravená plošina. Ti odvážnější si nastoupili a strojník je zvedl vzhůru, kde mohli vidět tamější hasičárnu v ptačí perspektivě. Dále bylo připraveno pohoštění.

Závěrem bych chtěl jménem mladých hasičů poděkovat vedoucím za tuto exkurzi. 

Závěrečný kroužek


 

 Dne 21.6. 2012 se konal poslední kroužek v tomto školním roce. Tradičně se hrála hra na stopovanou tentokráte i s rodiči. Proto se vedoucí sešli o něco dříve, aby se naplánovala trasa a nakreslili šipky s úkoly. Pak se jen vyčkávalo na příchod všech dětí a rodičů. Poté se pod velením pana Macha vyrazilo po šipkách do neznáma.

 Prvním úkolem bylo zavázání kolena a ruky i s transportem zraněné osoby. Druhým úkolem byly topografické značky. Každý dostal nejméně jednu značku. Všechny se povedli pojmenovat. Třetím úkolem byly technické prostředky. Na čtvrtý úkol se muselo dojít až k panu Machovi na zahradu, kde kromě vázání uzlů, bylo připraveno osvěžení v podobě vody. Jelikož trasa byla dlouhá a slunce hřálo, přišlo toto občerstvení vhod. Pátým úkolem bylo provedení deseti dřepů. Šestým úkolem bylo určení mapy a azimutu. Azimut určovali ti starší. Sedmým a zároveň posledním úkolem byly trakaře. Tento úkol děti velice nadchnul a myslím, že i rodiče.

 Dále nás šipky zavedli za hasičskou zbrojnici, kde  už se opékali buřty a bylo připravené pití. Poté co se najedli, byly připravené hry. Dokonce nás navštívili i starosta s místostarostou SDH Nýrsko. Dále se s mladými hasiči rozloučil Michal Klůg, který tento rok končil a nastoupil k dospělým. Na Závěr se vyhlásila soutěž o putovní pohár.

 Závěrem bych řekl, že jsme se snažili zapojit do úkolů i rodiče.

Den dětí

 

  Dne 31.5. 2012 se konal Den dětí v Duhové mateřské školce v Nýrsku. Jako každý rok i tento naši mladí hasiči předvedli ukázku netypického požárního útoku. Netypický byl v tom, že místo požární stříkačky byla použita požární cisterna. Místo dvou proudů byly nasazeny tři.     Po dokončení ukázky začaly školkové děti soutěžit.

 Hasiči si připravili 3 soutěže a zbylých 7 měly na starosti učitelky z mateřské školky. Disciplíny hasičů byly: opičí dráha, hod granátem a sestřik plechovek pomocí džberové stříkačky.

 Dalším úkolem bylo rozdělat oheň a udržovat ho, jelikož si všichni chtěli opéct vuřt. Dále jsme roztáhli jednu hadici C a připojili k ní proudnici Turbojet. Děti si mohly vyzkoušet stříkání z této proudnice a dokonce si i vyzkoušely různé rozptyly proudu.

 Na závěr jsme uhasili oheň a odjeli zpět do hasičárny.

Den hasičů

 Dne 5.5. 2012 se konal Den hasičů. Ráno soutěžili mladí hasiči v požárním útoku. Po prvních třech družstev se bohužel požární stříkačka musela vyměnit. Ta družstva, co již měla odběhlá svá pokusy, opakovala.

 Poté šla soutěž bez problémů až na jeden menší problém, čímž byla prasklá podlážka. Naštěstí náhradní podlážka byla v hasičárně, která sídlí nedaleko hřiště. Každé družstvo mělo dva pokusy.

  Po dokončení všech pokusů se čekalo na vyhlášení. Dále byla na programu soutěž s historickýma požárníma stříkačkami PS8.

Zkoušky z odborek

 

 

Dne 19.4. 2012 někteří mladý hasiči skládali zkoušky z odborek, což jsou různé otázky, které se týkají hasiččiny. Celkem je pět okruhů a to: kronikář, preventista, strojník, cvičitel a poslední velitel. Za splnění z každých oborů dostane mladý hasič nášivku s příslušným znakem.

 Zkoušené ohodnotí komise složená z tamějších hasičů. Tento rok byli v komisi: Náměstek starosty SDH Nýrsko Marian Polešák, Preventista Jan Václavovic a Velitel jednotky JSDHO Milan Václavovic.      

 Cvičitele dělal: Michal Klug. Strojníka dělali: Michal Klug, Martin Jiřík. Preventistu dělali: Martin Jiřík, Jaroslav Přerost, Veronika Striežencová.

 Zkoušky všichni úspěšně složili.

  Chtěl bych jménem vedoucích poděkovat členům komisi a poblahopřát zkoušeným.

Soutěž

 

 Dne 16.2. 2012 se konala v naší hasičárně soutěž pro naše mladé hasiče. Uspořádala se z důvodu neúčasti na Zimním srazu.

 Rozhodčí se skládali ze členů SDH Nýrsko a přišli o půl hodiny dříve než mladí hasiči. Soutěžilo se celkem v sedmi disciplínách a to : Brankář, topografie + mapa, zdravověda, šplh, kuželky, lev a technické prostředky.

 Soutěž se dětem velice líbila a nemohou se dočkat dalších soutěží. Po skončení soutěže a odchodu dětí se uklízelo. 

Výroční valná hromada

 

 Dne 13.1 2012 se konala Výroční valná hromada. Jak bývá zvykem, mladí hasiči si připravili „scénku". Letos vyprávěli vtipy s hasičskou tématikou a básničku.

 Jako první přišli na řadu ty nejmladší, kteří měli za úkol povědět básničku. Po skončení básničky se dočkali potlesku. Dále přišli na řadu ostatní, kteří vyprávěli vtipy. I oni se dočkali potlesku a odešli do klubovny.

 V klubovně na ně čekalo pohoštění. Poté nastal čas odchodu mladých hasičů, přičemž schůze dále pokračovala dle plánu. 

Vánoce 2011

 

 Dne 22.1.2011 byl speciální Vánoční kroužek mladých hasičů. Místo obvyklého dvouhodinového kroužku, byl prodloužen o hodinu.

 Každý měl za úkol, přinést trošku cukroví na ochutnání a svůj oblíbený čaj společně s hrnkem a lžičkou. Hráli se různé hry a říkali si, co by si přáli k Vánocům. Ježíšek jim nechal ve strážnici stromeček.

 Dále se zpívali koledy. Dokonce se přišel podívat i náměstek starosty( v té době starosta) SDH. Vyšlo se ven, kde každý dostal prskavku, což je asi nejvíce zaujalo. Po dopití čaje a ochutnávky cukroví nastal čas odchodu domů. 

Exkurze HZS Klatovy

 

 

 Dne 24. 11. 2011 se stal kroužek mladých hasičů netradičním. Všichni se sešli o půl hodiny dříve než obvykle, ale nikdo netušil proč. Jakmile všichni dorazili, nastoupilo se do aut a vyrazilo se. Po dobu jízdy nikdo z mladých členů netušil, kam se vlastně jede.

 Najednou auta zastavila v areálu HZS Klatovy a všichni byli natěšení, že se jde k "profíkům". Všichni vystoupili z aut a šli do vstupní haly, kde čekal pan Bočan, který je provázel.

 Nejprve jim vysvětloval, jak funguje integrovaný záchranný systém (IZS). Poté je vzal do garáží, kde představoval auta a jejich funkce. Také jim říkal, jak to probíhá, když je spuštěn poplach. Je jasné, že musel předvést, jak se sjíždí po tyči do garáží. To se dětem velice líbilo. 

 A pak už nezbývalo nic jiného, než se rozloučit a vyrazit zpět do Nýrska.

 Děti byly velice nadchnuté touto exkurzí a doufají že se zase někdy podívají k "profíkům".

První schůzka


 Den 1.9. 2011 neoznamoval jen že začal nový školní rok, ale i že začal kroužek mladých hasičů. Všichni vedoucí byli nedočkaví a mohli jen odhadovat, kolik dětí přijde a jestli přijdou i noví členové.

 Hodiny odbíhali rychle a my jsme se dočkali začátku kroužku. Postupně přicházeli děti a bylo jich víc než dost, což je samozřejmě skvělé. I když v tento den nepřišli noví členové, vedoucí už věděli, že přijdou na další schůzku.

 Po příchodu všech dětí, se všichni přesunuli do strážnice: Ve strážnici se vedoucí ptali dětí, co dělali o prázdninách. Dále se začalo trénovat na první soutěž a to braný závod.

 Letošní složení vedoucích je: Marek Vít, Duda Václav, Jaroslav Mach st., Ladislav Kyška (jako výpomoc) a Michal Klug (který je členem MH a je na tolik zkušený, že i pomáhá vedoucím). Ze složení vedoucích lze vydedukovat, že počet mladých hasičů je více než hojný.

Zkoušky z odborek


 Dne 12.5. 2011 se konaly zkoušky z odborek. To jsou různé otázky, který se točí kolem hasičů. A to například o požární prevenci, jak psát kroniku atd.

 Z Odborek zkouší komise, která je složená z členů našeho sboru. Letos se skládala z těchto členů: Náměstek starosty SDH Nýrsko Marian Polešák a jednatel SDH Nýrsko Jan Kolář ml. 

 Některým mladým hasičům, kteří už mají nějaké zkoušky za sebou, se nebude moc líbit to, že se otázky změnili a tudíž jim neplatí odborky splněné dříve. Ale tento problém nemůže nikoho zastavit, udělat si je znovu s novými otázky.

 Odborky se skládají z pěti okruhů a to: Kronikář, Preventista, Strojník, Cvičitel a Velitel. Za každý splněný okruh dostane mladý hasič, nášivku s příslušným znakem okruhu. Kronikáře dělali: Verča S., Jarda Přerost, Martin Jiřík, Václav Rayser a Michal Klug. Preventistu dělal: Michal Klug. Zbylé okruhy nikdo nedělal. Samozřejmě že všichni uspěli.  

 Závěrem bych chtěl jménem vedoucích poděkovat komisi, že se těchto zkoušek zúčastnili a ohodnotili zkoušené.

Závěrečný sraz


Dne 23. června 2011 se konal poslední kroužek v tomto školním roce a byl prodloužen o hodinu.  Tento kroužek se pojal formou hry na stopovanou. Tudíž se vedoucí sešli o něco dříve, než obvykle. Vedoucím šli také pomoct i pár lidí z našeho sboru. Vedoucí čekali, až všechny děti přijdou na kroužek a mezitím šlo pár určených lidí napřed, aby připravili trasu a úkoly, které budou mít děti za povinnost splnit. Jako první úkol bylo určení mapy. Což znamená určit sever na mapě. Druhým úkolem bylo zavázat zraněné osobě koleno. Třetím úkolem se stali topografické značky. Však čtvrtý úkol byl hotový oříšek. Děti měli za úkol uvázat uzle. Jenomže tím to nekončilo. Byla daná otázka jak svázat provazy dohromady, aby svázané provazy byli co nejdelší a také aby byli pevné. Ovšem i tento úkol zvládly. Pátým úkolem bylo deset dřepů. Po sestupu kopce se mohli dát do splnění předposledního úkolu. Úkolem bylo zavázat zraněné osobě ruku. Posledním úkolem, alespoň si to všichni mysleli, byly technické prostředky, což jsou značky různých hasičských věcí. Po tomto úkolu si všichni mysleli, že mají všechno splněno a od úkolů mají už klid. To byl samozřejmě omyl. Před bránou do kasáren zjistili, že je na bráně napsán poslední úkol. Bylo to najít ty, kteří jim určovali trasu a úkoly. Z tohoto úkolu měli děti velikou radost a rozutekli se do všech stran. Bylo obdivuhodné, za jakou malou chvilku našli všechny schované osoby. Za každou splněnou disciplínu dostávali děti odměnu. Nyní už zbývalo jen opéct si buřty a hrát si s míčem. Přišlo dokonce i pár rodičů, kouknout se na své ratolesti. Závěrem bych řekl, že byla veliká spokojenost u dětí i u vedoucích. Těšíme se na další rok s dětmi a doufáme že dětí bude jen přibývat.

Den dětí


Dne 9. června 2011 se konal Den dětí v Duhové mateřské školce v Nýrsku. Naši mladí hasiči předvedli ukázku podobnou požárnímu útoku. Místo savců a kádě se béčko, které se napojuje na požární stříkačku, napojilo na hasičskou cisternu.Tato ukázka se dětem velice líbila a to i díky tomu, že tuto ukázku předváděli mladí hasiči a někteří z nich chodí dokonce i do této školky. Po této ukázce se rozdělal oheň, aby se mohli opékat buřty a připravili se i různé disciplíny pro "školkové děti". Byli to tyto: sestříknutí plechovek pomocí ruční stříkačky, opičí dráha a hod granátem do krabice. Za každou splněnou disciplínu děti dostali bonbon a razítko. Zúčastnily se snad všechny děti, které chodí do školky. Kromě mladých hasičů zde bylo i pár hasičů z výjezdové jendotky, kteří pomáhali s disciplínami, hlídali oheň a obsluhovali požární cisternu. Na Den děti byla uvolněna dvě hasičská auta a to : Tatra a Avie. S potěšením mohu říci, že se tento Den dětí povedl a my i děti se můžeme těšit na příští rok, kdy se tato akce zopakuje.